نمونه دادنامه گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

ساخت وبلاگ
چکیده : نمونه دادنامه گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) رأی دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی خواهان ها... با عنوان : نمونه دادنامه گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) بخوانید :
نمونه دادنامه گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

رأی دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی خواهان ها آقای… با وکالت آقای مصطفی محمدی و خانم…با وکالت …  به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) به شرح دادخواست پیوست پرونده با توجه به اوراق و به موجب سند نکاحیه به شماره… مورخه… دفتر رسمی ازدواج شماره… علقه زوجیت دائم بین متقاضیان طلاق محرز است. در دادخواست و نیز جلسه دادرسی از طرف آقای مصطفی محمدی وکیل مع الواسطه زوج و وکیل زوجه و خود زوجه اظهار گردید به علت وجود اختلافات خانوادگی و عدم تفاهم استمرار و ادامه زندگی زناشویی زوجین غیرممکن گردیده و طلاق تنها راه حل تشخیص داده شده و تقاضای متارکه نمودند. مساعی دادگاه و واحد مشاوره در ترغیب آنان به ادامه زندگی مشترک و اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردیده، النهایه دادگاه به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 25، 31، 34 و 37 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق گواهی عدم امکان سازش زوجین موصوف در ادامه زندگی زناشویی صادر و به آنان اجازه داده می شود با مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق پس از پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه طبق توافق و به شرح آتی نسبت به اجرا و ثبت طلاق از نوع خلع نوبت اول اقدام نمایند. زوجه اظهار داشت در قبال اجرای صیغه طلاق کل مهریه را به زوجه بذل می نمایم و وکیل زوج قبول مابذل نمودند. زوجه در خصوص نفقه و جهیزیه ادعایی ندارد. طرفین سایر حقوق ناشی از رابطه زوجیت را از یکدیگر سلب نمودند. حسب اعلام زوجه (و گواهی صادره آزمایشگاه مستقر در مجتمع خانواده) زوجه باردار نمی باشد و مکلف است پس از اجرای صیغه طلاق به مدت سه طهر در عده طلاق بماند. احراز وجود شرایط از جمله مراعات مواد 1135، 1140 و 1141 قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق است. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد و پس از قطعیت به مدت سه ماه پس از ابلاغ دارای اعتبار می باشد.

رئیس شعبه273 دادگاه عمومی حقوقی تهران- …

دادنامه به اینجانبان (وکیل زوج و وکیل زوجه) ابلاغ گردید. به رأی صادره اعتراضی نداریم و حق هر گونه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب می نماییم.

دادنامه صادره به استناد اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از جانب طرفین قطعی می باشد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- دعاوی و پرونده های خانواده (طلاق، مهریه، نفقه، اجرت المثل) دعاوی حقوقی و کیفری- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۶ساعت 11:35  توسط Admin  | 
نمونه,دادنامه,گواهی,امکان,سازش,طلاق,توافقی,...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 8:35